Tykslab          Tyks Mikrobiologia ja genetiikka          Tyks Patologia          SaskeEtusivu...

Akkreditoidut tutkimukset

Sekä Tykslabilla että Tyks Mikrobiologia ja genetiikalla on dokumentoidut laatujärjestelmänsä. Valtaosa kliinisen kemian, hematologian ja kliinisen mikrobiologian testeistä on Finas-akkreditointipalvelun (the Finnish Accreditation Service) akkreditoimia standardin SFS-EN ISO 15189:2013 mukaisesti. Akkreditointipäätös ja lista voimassa olevista akkreditoiduista testeistä on nähtävissä internet-osoitteissa:

Tykslab: https://www.finas.fi/Documents/T124_M20_2017.pdf

Tyks Mikrobiologia ja genetiikka: https://www.finas.fi/Documents/T148_M18_2017.pdf