Tyks laboratoriot
Etusivu...

Yleisohjeita

TYKSLABin näytteenottopisteet ja ajanvaraus

Laboratoriotutkimusten tilaus atk:lla

Ohjeita näytemääristä erikoistapauksia varten

Päivystysaikana tehtävät tutkimukset

Potilaan esivalmistelun merkitys laboratoriotutkimuksissa

Laboratoriotutkimuksiin valmistautuminen

Laboratorionäytteiden otto sairaalan ulkopuolella

Näytteiden lähettäminen TYKSLABiin

Verensiirrot TYKSissä

Likvorin tutkimukset

Ascitesnestetutkimukset

Nivelnestetutkimukset

Pleuranestetutkimukset

Molekyyligeneettisten tutkimusten näytteenotto ja lähetys

Lääketieteellisen genetiikan sekä kliinisen mikrobiologian, immunologian ja virologian näytteenottoohjeet